Bir ağır kaldırma projesini yürütmek, dikkatli bir hazırlık ve planlamayla başlar. Proje mühendislerimiz, SD-C Taşımacılık ağır yük kaldırma projeleri için en ekonomik, verimli ve en güvenli çözümü geliştirir.
Ağır yük kaldırma proje yönetimi için kapsamlı hazırlık çok önemlidir. Proje hazırlığımız müşterilerle yakın istişare halinde gerçekleşir ve SEÇ ve teknik gereksinimlerinin tüm yönlerini kapsar. Projeler devam ederken sahada sıkı denetim ve planlama da kritik önem taşır ve özel proje yöneticimiz, SEÇ ve proje yürütme stratejisinin tüm yönlerini kontrol etmek ve koordine etmek için 24/7 yerinde olacaktır. Müşterimizle şeffaf ve iletişimsel olmanın görevimizin önemli bir parçası ve başarımızın temel bir unsuru olduğuna inanıyoruz.

Ağır Yük Kaldırma Ve Taşıma Proje mühendislik hizmetlerimizin içindekiler
Ulaşım ve yol çalışmaları yürütmek
Proje kılavuzları için nakliye çizimlerinin hazırlanması
Karayolu ve demiryolu taşımacılığı gerekli yasal izinler ve teknik değerlendirme
Risk Yönetimi ve Sigorta
Belirli projeler için özel taşıma ekipmanı tedariki


En son SD-C projelerine örnekler